Communicatie: loop, spring, durf

Taal vraagt om gedachtensprongen. En durf.

Taal lijkt eenvoudig, maar is een ware kunst.
Om fris en gericht je ideeën te delen, moet je weten waar je naartoe gaat, èn je gedachte de vrije loop laten. Soms moet je recht op je doel afgaan. Maar om hindernissen te nemen moet je verder denken. Taal is meer dan woorden, het is zelfbeheersing, creativiteit en durf. Buiten vaste patronen denken, nieuwe verbindingen leggen en zonder aarzelen onverwachte sprongen uitvoeren. Zo kan je je punt maken, zelfs al wachten vastberaden tegenstrevers je op om je te stoppen.  Van “first base” naar het tweede en derde honk, en met een tijgersprong veilig thuiskomen (de scheidsrechter spreidt de armen wijd en geeft aan dat je ‘safe’ bent: je hebt je punt gemaakt!).

Vertalen… Oulala Ouattedoen?

“Jij woont Saint-Gilles en jij heeft tussen 3 en tien jaar?”
Proficiat!
Want  jij bent één van de gelukkigen die al eens werd uitgenodigd door Charles Piqué op de “heruitgave”.

Charles Piqué is burgemeester van de Brusselse gemeente Sint Gillis en Minister-President van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Geen kleine vis, dus. Maar een bekwame, gerespecteerde politicus met een lange staat van dienst. En uiteraard, Wie niets doet, niets fout doet. Maar beste mijnheer de President,  het gebruiken van taal als politicus en burgervader is een te delicate materie om aan amateurs of automatische vertaalrobots toe te vertrouwen.

Kunnen we u een handje helpen? Zullen we afspreken?
Pouvons-nous vous suggérer de prendre des mesures, afin d’éviter que votre image en tant que leader crédible de votre commune et de votre région soit ridiculisée. Un Dardenne suffit!
Vous êtes un politicien important, crédible et engagé. Mais… engagez un traducteur fiable, il est grand temps, amice.

Om in de stijl van uw schrijven verder te gaan, monsieur Piqué …

Wij sturen u onze groet, geachte heer Burgemeester en ”Nodigen ons je uit op de heruitgave van het geschreven woord  van de Kinderen en Volwassenen dat u ondertekent en dat vanaf nu op het thema van de politieke dieren en de burgers zal plaatsvinden!”Bij deze gelegenheid zo hopen wij zal het Stadhuis van gangmakers en bekwame vertalers binnengedrongen zijn om je erg de diensten te laten ontdekken van taalvaardigheid die aan burgers worden aangeboden.” Laten we afspreken om hierover eens te praten, wie weet kunnen we u helpen  en dus…  ”hij eveneens wordt je aanbevolen om te komen gepaard gegaan met een verantwoordelijke volwassene.”
”Hopend je te ontmoeten er, verzoek ik je om in de uitdrukking van mijn zeer bijzondere hoogachting te geloven”, geachte heer Piqué.

Tips om tegen de klok te schrijven (en te vertalen)

Hoe komt het toch dat vertalingen zo vaak last minute opdrachten zijn?

Er zijn heel wat gegronde redenen om ‘laat’ een tekst aan te leveren bij een vertaler. Dikwijls maakt een tekst deel uit van een ruimer project, waarbij meerdere mensen een stukje van het verhaal bouwen. Als er dan één schakel in dat bouwproces het laat afweten, legt men de werf stil.

Maar dat is niet de enige reden.  Teksten maken en ze tijdig afwerken heeft dikwijls  een te lage prioriteit op  de agenda van de betrokken personen. Enkele tips om hier beterschap in te brengen en uw vertaler blij te maken.

Tip 1:  Deadline psychologie
Was je op school ook al zo’n leerling die aan de boekbespreking begon de dag voor je die moest afgeven? Dan kan je nu best als projectverantwoordelijk een ‘te vroege’ interne deadline bepalen voor het materiaal dat je aan een vertaler moet afleveren. Dan werk je spontaan naar dat moment toe en schaaf  je daarna met meer sereniteit en diepgang je project bij. Bepaal daarbij ook de retroplanning, met inbegrip van overleg, nalezen, correctierondes.

Tip 2: Maak altijd goede afspraken en volg ze op
Spreek goed af  wie wat wanneer aan materiaal inbrengt. Vergeet ook niet in welk formaat. De neiging om met lettertypes, vormgeving en stijl te experimenteren, geeft de eindredacteur altijd hoofdpijn. Eens de afspraken gemaakt zijn, bevestig je die en geeft je regelmatig een tussenstand door. Dit is zowel praktisch als psychologisch heel nuttig.

Tip 3: Verdeel en heers
Het is niet nodig om je actie volledig te bevriezen, omdat je in ploeg aan een tekst werkt en een collega te laat is met materiaal. Verdeel en heers! Als je ‘werf’ door vriesweer is getroffen, kan je best de werken opsplitsen in delen waar wel kan worden doorgewerkt . Stimuleer de deelprojecten,  hou alle partijen bij de les en geef ze een regelmatig een bijgewerkte status van het initiatief.

Tip 4: Bepaal ook “waar”… wiki of mail?
Als het over een groter project gaat, kan je snel en efficient een wiki opzetten. Met zo’n online ontmoetingspunt heb je op één plaats de ene waarheid beschikbaar, waarbij iedereen er zijn zeg en inhoud kan aan toevoegen. Zo wordt een project terug een eenheid, in plaats van een verzameling van losse delen. En zo blijf je niet aanmodderen met een uitpuilende mailbox, met allerlei versies en een onnodige lettersoep.