Tips om tegen de klok te schrijven (en te vertalen)

Hoe komt het toch dat vertalingen zo vaak last minute opdrachten zijn?

Er zijn heel wat gegronde redenen om ‘laat’ een tekst aan te leveren bij een vertaler. Dikwijls maakt een tekst deel uit van een ruimer project, waarbij meerdere mensen een stukje van het verhaal bouwen. Als er dan één schakel in dat bouwproces het laat afweten, legt men de werf stil.

Maar dat is niet de enige reden.  Teksten maken en ze tijdig afwerken heeft dikwijls  een te lage prioriteit op  de agenda van de betrokken personen. Enkele tips om hier beterschap in te brengen en uw vertaler blij te maken.

Tip 1:  Deadline psychologie
Was je op school ook al zo’n leerling die aan de boekbespreking begon de dag voor je die moest afgeven? Dan kan je nu best als projectverantwoordelijk een ‘te vroege’ interne deadline bepalen voor het materiaal dat je aan een vertaler moet afleveren. Dan werk je spontaan naar dat moment toe en schaaf  je daarna met meer sereniteit en diepgang je project bij. Bepaal daarbij ook de retroplanning, met inbegrip van overleg, nalezen, correctierondes.

Tip 2: Maak altijd goede afspraken en volg ze op
Spreek goed af  wie wat wanneer aan materiaal inbrengt. Vergeet ook niet in welk formaat. De neiging om met lettertypes, vormgeving en stijl te experimenteren, geeft de eindredacteur altijd hoofdpijn. Eens de afspraken gemaakt zijn, bevestig je die en geeft je regelmatig een tussenstand door. Dit is zowel praktisch als psychologisch heel nuttig.

Tip 3: Verdeel en heers
Het is niet nodig om je actie volledig te bevriezen, omdat je in ploeg aan een tekst werkt en een collega te laat is met materiaal. Verdeel en heers! Als je ‘werf’ door vriesweer is getroffen, kan je best de werken opsplitsen in delen waar wel kan worden doorgewerkt . Stimuleer de deelprojecten,  hou alle partijen bij de les en geef ze een regelmatig een bijgewerkte status van het initiatief.

Tip 4: Bepaal ook “waar”… wiki of mail?
Als het over een groter project gaat, kan je snel en efficient een wiki opzetten. Met zo’n online ontmoetingspunt heb je op één plaats de ene waarheid beschikbaar, waarbij iedereen er zijn zeg en inhoud kan aan toevoegen. Zo wordt een project terug een eenheid, in plaats van een verzameling van losse delen. En zo blijf je niet aanmodderen met een uitpuilende mailbox, met allerlei versies en een onnodige lettersoep.